بنای عشق باتومی

بنای عشق ساخته ی Tamara Kvesifadzeاست که جنب اسکله ی باتومی قرار دارد این مجسمه ها روایت داستان زیبا و عاشقانه ی علی و نینو است.علی پسری مسلمان,که عاشق دختری مسیحی به نام نینو میشود. که به خاطر تفاوت ادیان از هم جدا میشوند تا در دنیای دیگری به هم برسند.

این تندیس 7متری ابتدا از هم دور هستند و بین 8 تا 10 دقیقه به یکدیگر نزدیک میشوند و به شکل یک تن درمی آیند و دوباره به جهت مخالف هم حرکت میکنند و در میشوند.

این بنا از ساعت 9 تا 12 شب نورپردازی جذابی دارد و در زمان وصال این دو عاشق, مردم تماشاگر شروع به ابراز شور و هیجان میکنند.مقالات مرتبط