شهرهای یونان

تقریبا دو سوم از مردم یونان در مناطق شهری زندگی می کنند.


شهرهای یونان

تقریبا دو سوم از مردم یونان در مناطق شهری زندگی می کنند. بزرگترین و با نفوذترین مراکز شهری یونان از آتن و تسالونیکی، که معمولا به عنوان (شرکت سرمایه) اشاره شده است،با جمعیت شهری از حدود 4 میلیون و 1 میلیون نفر جمعیت هستند. دیگر شهرستانها برجسته با جمعیت شهری بالا 100،000 نفر عبارتند از کسانی که پاتراس، هراکلیون، لاریسا، ولس، رودز و کالسیس ، Ioannina --Chania- Athens - Thessaloniki- Patras -Heraklion -Larissa - Volos- Rhodes - Ioannina - Chania – Agrinioمقالات مرتبط
مدارک جهت اخذ ویزای یونان

مدارک جهت اخذ ویزای یونان

مشاهده

مدارک جهت اخذ ویزای یونان

مدارک جهت اخذ ویزای یونان

خواننده ،تئاتر و موزه های یونان

خواننده ،تئاتر و موزه های یونان

مشاهده
تعطیلات عمومی و جشنوارههای یونان

تعطیلات عمومی و جشنوارههای یونان

مشاهده

تعطیلات عمومی و جشنوارههای یونان

با توجه به قانون یونانی، هر یکشنبه سال یک روز تعطیل عمومی است. علاوه بر این:

ورزش در یونان

ورزش در یونان

مشاهده

ورزش در یونان

یونان زادگاه بازی های المپیک باستان است...

غذاهای یونانی

غذاهای یونانی

مشاهده

غذاهای یونانی

غذاهای یونانی به طور گسترده از نقاط مختلف سرزمین اصلی و از جزیره ای به جزیره متفاوت است.

شهرهای یونان

شهرهای یونان

مشاهده

شهرهای یونان

تقریبا دو سوم از مردم یونان در مناطق شهری زندگی می کنند.