safarafarin
کلیسای سکر کور (Sacré-Coeur)

زمانی که به کلیسای سکر کور وارد میشوید این مکان یک حالت روحانی و مقدس به شما وارد میکند و همچنین معماری زیبای آن شما را مسحور و مجذوب خود میکند.


کلیسای سکر کور پاریس

هرسال اشخاص زیادی برای اینکه از نزدیک کلیسای سکر کور که واقع شده نقطه بالایی تپه ی مونتمارتر Montmartre میباشد, بازدید کنند به پاریس می آیند. این کلیسا بعد از کلیسای نوتردام جز دومین مکان گردشگری فرانسه که ارزش معنوی و مذهبی نیز دارد به شمار رفت.مقالات مرتبط