کلیسای دروازه بهشت (Sainte-Chapelle)

از اصلی ترین سازه های معمری گوتیک سنت چاپل است که در سال های بعد از 1239 ساخته شد.


کلیسای دروازه بهشت پاریس

فرمان ساخت این بنا را پادشاه لوئیس نهم داد که بعدها از مکان های گردشگری و جذب توریست به شمار میرفت و آثار زیادی در آن نگهداری میشد که عبارتند از: تاج خاردار مسیح که این اثر تاریخی و هنری بزرگ در انقلاب فرانسه صدمه زیادی دید و در سالهای قرن 19 شروع به بازسازی کردند.

قدمت این سازه به قرن 13 بازمیگردد که رنگ آمیزی شیشه ای دارد و هر بازدید کننده ای را به خود مجذوب میکند.مقالات مرتبط