safarafarin
باغ لوکزامبورگ (Jardin du Luxembourg)

باغ لوکزامبورگ جز دومین پارک عظیم پاریس محسوب میشود که در ناحیه 6پاریس قرار دارد. جالب است که در رمان بینوایان ویکتور هوگو در همین پارک است که کوزت, ماریوس را ملاقات میکند و عاشق میشود.


کاخ لوکزامبورگ

در این پارک بزرگ سرسبز و زیبا چندین مجسمه, فواره و ساختمان هایی که ارزش تاریخی دارند وجود دارد. در بخش اصلی و مرکزی پارک لوکزامبورگ 20مجسمه که نماد ملکه های فرانسه و افراد قدیس هستند قرار دارند. در بخش شمالی این پارک کاخ لوکزامبورگ برای ماری دو مدیسی بنا کردند که در دوران انقلاب بزرگ فرانسه این کاخ را به زندان تبدیل کرده بودند. امروزه سنای فرانسه در کاخ لوکزامبورگ برکزار میشود.مقالات مرتبط