safarafarin
کاخ شایو

کاخ شایو به خاطر نمایشگاه بین المللی در سال 1937 بنا نهاده شد. در 2بخش کناری کاخ شایو و بالکنی که مابین آنها واقع شده منظره ی رویایی را میتوان تماشا کرد که از آنجا رود سن, باغ های تروکادرو و برج ایفل نمای بسیار زیبایی دارد.


کاخ شایو پاریس

در بخش شرقی این کاخ یک موزه ی معماری و میراث فرهنگی وجود دارد که آثار با ارزش فرانسه در آن نگهداری میشود. این موزه 23هزار متر و شامل سه طبقه ی عظیم است. در بخش غربی این کاخ نیز 2موزه ی دیگر قرار دارند که یکی موزه مردم شناسی و دیگری موزه دریایی است. موزه مردم شناسی گویای پیشرفت در رشته جمعیت و نژادپرستی میباشد و موزه دریایی بیان کننده ی عاقبت افراد نیروی دریایی فرانسه است که از قرن 17 شروع میشود تا به الان.

رفت و آمد به این کاخ آسان است زیرا در نزدیکی مترو تروکادرو واقع شده است.مقالات مرتبط