safarafarin
کاتدرال گِرو (Cathedral Grove)

اشخاصی که در بخش بریتیش کلمبیا زندگی میکنند به درخت بزرگ اعتقاداتی متفاوت دارند. درخت هایی همچون سکویا ,صنوبر داگلاس و ماموت های غول پیکر در بریتیش کلمبیا قرار گرفته اند که ارتفاع آنها به حدود 100متر نیز میرسد و متوجه میشوید که بلندترین درختانی که تا به حال دیده بودید کوتاه بودند.


جنگل کاتدرال گِرو

یک جنگل قدیمی در کاتدرال گِرو (Cathedral Grove) وجود دارد که درخت های صنوبر داگلاس آن بیشتر از 800سال عمر دارند. اگر به این جنگل رفتید و به یکی از درختان آن تکیه زدید حتما اوبوهت جنگل شما را خواهد گرفت. برای رسیدن به جنگل کاتدرال گِرو از طریق بزرگراه کنار نانایمو (Nanaimo) اقدام فرمایید.مقالات مرتبط