تور 4شب تفلیس OCTOBER

4شب

(ویژه اکتبر) 9 مهر تا 9 آبان

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته هر نفر در اتاق 3 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
BATUNI درجه هتل B.B

900000 تومان

1130000 تومان

1130000 تومان

960000 تومان

960000 تومان

LIKE درجه هتل B.B
polo درجه هتل B.B

982000 تومان

870000 تومان

1120000 تومان

1120000 تومان

960000 تومان

960000 تومان

GEORGIAN HOTEL درجه هتل B.B
VAKE GEORGIA درجه هتل B.B

1042000 تومان

1042000 تومان

1280000 تومان

1280000 تومان

960000 تومان

960000 تومان

ASTORION PALACE درجه هتل B.B

1110000 تومان

1110000 تومان

1410000 تومان

1410000 تومان

960000 تومان

960000 تومان

GNG درجه هتل B.B

1190000 تومان

1190000 تومان

1530000 تومان

1530000 تومان

960000 تومان

960000 تومان

DOLABAURI درجه هتل B.B

1170000 تومان

1170000 تومان

1520000 تومان

1520000 تومان

960000 تومان

960000 تومان

IVERIA INN درجه هتل B.B

1230000 تومان

1230000 تومان

1660000 تومان

1660000 تومان

1060000 تومان

1060000 تومان

COLOMBI درجه هتل B.B
GOLDEN PALACE درجه هتل B.B
VILTON درجه هتل B.B

1280000 تومان

1280000 تومان

1700000 تومان

1700000 تومان

1070000 تومان

1070000 تومان

CRON PALAC درجه هتل B.B

1300000 تومان

1300000 تومان

1795000 تومان

1795000 تومان

1230000 تومان

1230000 تومان

ASTORIA ASTORIA TBILISI درجه هتل B.B
ORION درجه هتل B.B
ORION درجه هتل B.B

1450000 تومان

1450000 تومان

2070000 تومان

2070000 تومان

1320000 تومان

1320000 تومان

HOLIDAYINN درجه هتل B.B

1790000 تومان

1790000 تومان

2730000 تومان

2730000 تومان

1330000 تومان

1330000 تومان

PERFERENCE درجه هتل B.B

1510000 تومان

1510000 تومان

2210000 تومان

2210000 تومان

1490000 تومان

1490000 تومان

RADISSON BLU درجه هتل B.B

2050000 تومان

2050000 تومان

3250000 تومان

3250000 تومان

1450000 تومان

1450000 تومان

AMBASADORI درجه هتل B.B
BILTMORE درجه هتل B.B

2030000 تومان

2030000 تومان

3240000 تومان

3240000 تومان

2010000 تومان

2010000 تومان

BATUNI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1130000 تومان

1130000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

960000 تومان

960000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
polo
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

982000 تومان

870000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1120000 تومان

1120000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

960000 تومان

960000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
GEORGIAN HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
VAKE GEORGIA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1042000 تومان

1042000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1280000 تومان

1280000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

960000 تومان

960000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
ASTORION PALACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1110000 تومان

1110000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1410000 تومان

1410000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

960000 تومان

960000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
GNG
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1190000 تومان

1190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1530000 تومان

1530000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

960000 تومان

960000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
DOLABAURI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1170000 تومان

1170000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1520000 تومان

1520000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

960000 تومان

960000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
IVERIA INN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1230000 تومان

1230000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1660000 تومان

1660000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1060000 تومان

1060000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
COLOMBI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
GOLDEN PALACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
VILTON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1280000 تومان

1280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1700000 تومان

1700000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1070000 تومان

1070000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
CRON PALAC
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1300000 تومان

1300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1795000 تومان

1795000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1230000 تومان

1230000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
ASTORIA ASTORIA TBILISI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
ORION
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
ORION
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1450000 تومان

1450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2070000 تومان

2070000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1320000 تومان

1320000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
HOLIDAYINN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1790000 تومان

1790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2730000 تومان

2730000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1330000 تومان

1330000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
PERFERENCE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1510000 تومان

1510000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2210000 تومان

2210000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1490000 تومان

1490000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
RADISSON BLU
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2050000 تومان

2050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3250000 تومان

3250000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1450000 تومان

1450000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
AMBASADORI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
BILTMORE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2030000 تومان

2030000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3240000 تومان

3240000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2010000 تومان

2010000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور 4شب تفلیس OCTOBER,
  روزهای رفت:دوشنبه,جمعه,
  روزهای برگشت:دوشنبه,جمعه,
  مدت اقامت:4شب,
  تاریخ اعتبار:(ویژه اکتبر) 9 مهر تا 9 آبان ,
  مناسب برای:خانواده همراه با کودکان,زوج ها,سالخوردگان,معلولین,افراد مجرد,جوانان,متخصصان,
  هزینه:متوسط,
  سطح سختی:متوسط,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  ملزومات مورد نیاز:بارونی,لباس گرم,مدارک شناسایی,
  نوع پرواز:چارتر,
  کلاس پرواز:کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :870,000,
  کشور مقصد:گرجستان,
  شهر مقصد:تفلیس,
  خط هوایی:Ata air,
 • ,840/000تومان
  ,4 شب 5 روز
  (ویژه ژانویه) تا خروج 11 بهمن 96
  ,870,000
  ,4شب
  (ویژه اکتبر) 9 مهر تا 9 آبان
  ,1/190/000تومان
  ,3 شب و 4 روز
  october (اکتبر)
 • خدمات تور


  صبحانه
  بیمه مسافرتی
  سیم کارت
  گشت خرید
  گشت شهری
  ترانسفر فرودگاهی

  توضیحات تور


  *کمیسیون کودک با تخت نصف بزرگسال می باشد*
  *نرخ INF مبلغ 150/000تومان بوده و فاقد کمیسیون می باشد.*
  *پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد. *
  *پرداخت 50% علی الحساب در هنگام رزرو ضروریست. در غیر اینصورت درخواست تایید نخواهد شد.*
  *مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور بعهده آژانس همکار می باشد و این شرکت مسئولیتی در قبال نخواهد داشت*
  ***** کمیسیون همکار 5%*****