safarafarin
پارک استانی دایناسور (Dinosaur Provincial Park)

اگر در بخش شرقی شهر کلگری ایالت آلبرتا باشید تقریبا 2ساعت و نیم با پارک استانی دایناسورها فاصله دارید. این پارک در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است و در دنیا آن را جامع ترین منطقه دایناسور فسیلی میدانند.


پارک استانی دایناسور کانادا

اکنون از میان 34جنس فسیلی که موجود است 44نوع دایناسور که تاریخ آنها متعلق به 77 یا 75 میلیون سال پیش است اکتشاف کرده اند. تا به امروز 500قطعه فسیل از این بخش یافت شده که به موزه های دنیا انتقال یافته است. پارک استانی دایناسور مکان خوبی است برای تحقیقات زمین شناسی و یا فریایش رودخانه ای در استپ های نیمه خشک.

در حوالی همین پارک هم موزه ای قرار دارد به نام موزه سلطنتی دیرینه شناسی تایرل که امکان انجام تحقیقات و مطالعات هم در آن وجود دارد. آسمان این پارگ نیز بسیار زیباست, به خصوص در شب پر از ستاره است و مورد توجه عکاسان قرار دارد.مقالات مرتبط