safarafarin
هند صبري تونس

زن قدرتمند عرب در سال 2013هند صبري زاده 20 نوامبر 1979 در تونس است.

صبری جز بهترین بازیگر تونس است .

به تازگی او را به عنوان "به Ola" در کمدی درام تلویزیونی عرب عایزه Atgawiz ستاره دار شد. او با بازی شخصیت در سری که در آن شخصیت او را با ازدواج وسواس و می رود از طریق ده ها تن از نامزد آینده نگر تا در پایان او ازدواج نمی کند.در سال 2010 او عنوان سفیر مبارزه با گرسنگی برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد منصوب شد. مجله کسب و کار کسب و کار عربستان خود را در میان 100 زن قدرتمند عرب در سال 2013 ذکر شده است .مقالات مرتبط
تورهای مرتبط