safarafarin
هریکین تاب غول پیکر

این بازی خارق العاده که هریکین Hurricane نام دارد و طوفان معنا شده است, برای افرادی که علاقمند به بازی های هیجانی هستند مناسب است.هریکین در آغاز آرام شروع به تکان خوردن میکند و مانند یک تاب افراد سوار بر آن که بر روی دو ردیف صندلی نشسته اند را تاب میدهد. هر چه زمان میگذرد این تاپ به بالاتر پرتاپ میشود تا اینکه در نهایت ارتفاع 20متر را هم میگذراند. این وسیله به غیر از اینکه از ستون اصلی تاپ میخورد, از کناره ها هم شروع به چرخیدن به دور خودش میکند و یک فواره ی آبی هم در پایین آن قرار دارد که آن هم از ارتفاع کم آب را به بالا میپاشد و در نهایت به جایی میرسد که صورت اشخاص با این آب کمی خیس میشود.

پیشنهاد میکنم تجربه ی هیجان انگیز این بازی را از دست ندهید.مقالات مرتبط