safarafarin
نانلوگوکسیانگ پکن (Nanluoguxiang)

یکی از خیابان های مدرن در پکن نانلوگوکسیانگ (Nanluoguxiang) است.


نانلوگوکسیانگ پکن

این خیابان در شب هم زنده است و پر شده از کافه ها و رستوران های شیک و مدرن که جوانان شهر را به خود جذب میکند. در طول روز هم افرادی برای خرید از مغازه ها و بوتیک های شیک آن به خیابان نانلوگوکسیانگ میروند البته شلوغی شب را در روز ندارد. نانلوگوکسیانگ به برج طبل بسیار نزدیک است و فقط به اندازه ی یک پیاده رو با آن فاصله دارد که در کوچه های باریک آن خانه های سنتی قدیمی وجود دارند. نانلوگوکسیانگ (Nanluoguxiang) در خیابان گولو شرقی Guloudongdajie قرار دارد. در منطقه گولو در پکن هنوز هم میتوان هوتانگ پیدا کرد. البته خیلی از این خانه های چهار زاویه که درب آنها قرمز است امروزه مدرنیزه شده اند.مقالات مرتبط