safarafarin
پلازا مایور مادرید

دور تادور میدان بزرگ پلازا مایور (Plaza Mayor Madrid) را ساختمان هایی با معماری سبک گوتیک, کافه ها, رستوران ها و فروشگاه هایی برای خرید احاطه کرده است.


میدان پلازا مایور

این میدان اسامی متفاوتی را در طول تاریخ اسپانیا به خود گرفته است ولی اکنون پلازا مایور نام دارد که میدان شهرداری معنا میشود و افراد بومی آن را به این نام میشناسند. میدان پلازا مایور به فرمان پادشاه فیلیپ ساخته شد و قدمتآن متعلق به قرن 17 میباشد. اکنون در وسط همین میدان مجسمه ی فیلیپ سوم را قرار دادند.

میدان پلازا مایور یکی از پرهیاهوترین میدان های شهر مادرید به شمار میرود که بسیاری از فستیوال ها و گردهمایی ها در آن برگزار میشود. این میدان طولی برابر با 129متر و عرضی با 94 متر دارد که ساختمان عظیم شکل مربع آن دارای 3طبقه و 237 بالکن است. برای اینکه ازمیدان پلازا مایور که درست رو به روی میدان شهرداری قرار گرفته دیدن کنید میتوانید یکی از 9درب ورودی وارد شوید.مقالات مرتبط