میدان ناوونا

دور تا دور میدان پیاتزا ناوونا را رستوران ها, کافه های جذاب و متنوع و همچنین مغازه های زیادی پوشانده است و آن را به میادین محبوب شهر تبدیل کرده است.


میدان پیاتزا ناوونا ایتالیا

این میدان شامل 3فواره ی عظیم است که زیباترین آنها فواره ای است که در وسط قرار گرفته و توسط دستان هنرمند برنینی که اصالتا ایتالیایی بود ساخته شده است. مجسمه هایی که روی آنها قرار گرفته اند نماد 4قاره دنیا هستند.مقالات مرتبط