میدان رومن فروم

میدان رومن فروم جز میادین اصلی شهر رم به شمار میرود که در سالهای پیش مرکز تجارت و بازرگانی و همچنین مذهبی و سیاسی این شهر بوده است.


میدان رومن فروم ایتالیا

علاوه براینها میدان رومن فروم میزبان بسیاری از جشن های باشکوه روم باستان, جشنواره ها, نشست ها و مهمانی های رومی نیز محسوب میشده. در حاشیه ی این میدان باقی مانده ی بناهای دولتی, طاق تایتوس, معبد ساترن و طاق سپتیموس سوروس و خانه وستال ها قرار گرفته اند.مقالات مرتبط