safarafarin
میدان خلق People s Square

میدان خلق People s Square را در شهر شانگهای چین به خاطر مسابقات اسب دوانی ساختند.بعد از گذشت سال ها این میدان به محلی برای تجمع عای مردمی چین مبدل شد. لازم به ذکر است که در میدان خلق بناهای مهم و اصلی دیگری مانند موزه شانگهای, ساختمان بزرگ هنری و دولتی تئاتر, تالار شهر شانگهای وجود دارد و به همین علت میتواند نقطه ی آغازین خوبی برای گردش در شهر شانگهای باشد.

میدان خلق People's Square از اصلی ترین میادین شهر شانگهای به شمار میرود و به خاطر وجود چندین بنا در یک محل گردشگران زیادی را به خود جلب میکند.مقالات مرتبط