safarafarin
دروازه تیانانمن

درست در وسط ساختمان های تاریخی که به سبک شوروی ساخته شده اند و بناهای دولتی, عظیم ترین میدان دنیا یعنی میدان تیانانمن (Tiananmen Square) قرار گرفته است.


میدان تیانانمن

این میدان یک مکان تفریحی زیبا که افرادی برای سپری کردن اوقات فراغت آن را انتخاب میکنند, میباشد و اشخاص دیگری از پایتخت کشور چین برای بازدید از همین میدان به پکن سفر میکنند. در بخش شمالی میدان در وقت سپیده ی صبح و غروب آفتاب مراسم بالا و پایین بردن پرچم اجرا میشود. در جلوی دروازه تیانانمن 4شیر از جنس مرمر خواهید دید که یکی از این شیرهای واقع در شمال غربی یک گلوله به یادگار از دوران قتل عام سال 1989 در شکم خود دارد.مقالات مرتبط