safarafarin
مونترال قدیمی

مونترال شامل دو بخش قدیمی و جدید است که در بخش قدیمی آن میتوان شاهد بناهای تاریخی و حتی مراکزی برای خرید بود و روزی تکرار نشدنی را در آن ساخت.


مونترال قدیمی کانادا

این بخش از مونترال دارای کالسکه هایی است که بر روی سنگ فرش های خیابان میروند و اسب ها آن را به میدان های زیبای رو باز هدایت میکنند. لازم به ذکر است که شهر مونترال مدرن است اما بخش قدیمی آن بیشتر مورد توجه گردشگران قرار گرفته است که به اسکله میرسد. این بخش مونترال شامل بخش هایی همچون بازار بونسکور که در سالن یک ساختمان قدیمی برگزار میشود, محل ژان کارتیه که میدانی است در همین بخش قدیمی مونترال, خیابان بونسکور (Rue Bonscours) و همچنین سالن پرمخاطب شهر که متعلق به سال 1870 میباشد.مقالات مرتبط