موزه ملی سنگاپور

در کل موزه ملی در هر کشوری یکی از مکان هایی است که نباید آن را از دست داد. به خصوص اگر که علاقه به مکان های تاریخی داشته باشید موزه ملی بهترین مکان تاریخی سنگاپور به شمار میرود.


موزه ملی

ساختمان این موزه ی ملی به سبک نئوکلاسیک انگلیسی و رنسانس میباشد که به سال 1849 تعلق دارد. از جاذبه های جالبی که سنگاپور دارد این است که در یک کشور آسیایی میتوانید معماری های اروپایی را مشاهده کنید. با رفتن به این موزه ی قدیمی میتوانید کمی با تاریخ کشور سنگاپور آشنا شوید که بیان کننده ی تحولات اجتماعی, اقتصادی, امنیتی و سیاسی سنگاپور میباشد. فضای داخلی این موزه ی ملی معماری بین کلاسیسیم و مدرنیسم دارد.مقالات مرتبط