safarafarin
موزه ملی باستان‌شناسی

National Archaeological Museum, Athens مکانی بسیار مناسب برای افراد علاقمند به هنر به شمار میرود که آثار هنری و تاریخی بسیار زیادی در آن نگهداری میشود و در معرض نمایش بازدیدکنندگان میگذارد.


موزه ملی باستان‌شناسی یونان

قدیمی ترین آثار این موزه به عصر نوسنگی تعلق دارد. آثاری مانند ظرف هاس سفالی, ابزار کار, ظرف های کوچک, و همچنین دیگر مصنوعات کوچک که قدمت 700هزار ساله دارد. جالبتر اینکه مجسمه های مصری نیز در این موزه ی 30 اتاقی قرار دارد.



مقالات مرتبط