موزه‌ی شهر

این موزهبه موازات دیوار شرقی شهر بنا شده که در قسمت بالایی شهر زاگرب میباشد که بیشتر از 75هزار اثر از آثار هنرمندان مشهور را در خود گنجانده است. صومعه سنت کلر شامل برجی بزرگ است و همچنین یک انبار غذا که قدمت آن به قرن 17 بازمیگردد.


موزه شهر زاگرب

در واقع تمامی این اثرها به وسیله ی نقشه ها, هنر, اسناد, اکتشافات باستان شناسان به شرح و بسط تاریخ زاگرب پرداخته است. لازم به ذکر است که طراح این موزه برای کودکان نیز اتاق های بازی و کارگاه های آموزشی نیز برگزار میکند تا کودکانی که با وادین خود به این موزه میروند نیز سرگرم باشند.مقالات مرتبط