safarafarin
موزه جدید آکروپلیس

هیچ کسی نبوده که به آتن سفر کند و بازدید از موزه جدید آکروپلیس New Acropolis Museum را در روزهای سفر خود جای ندهد. این موزه در کنار تپه ای در نزدیکی شهر آتن قرار گرفته است.


موزه آکروپلیس آتن

این موزه شامل مجسمه های تاریخی از خدایان مانند آتنا و پسر کریتوس و مجموعه ای بزرگ از بازمانده های معماری یونان است. طبق برنامه ریزی ها قرار بود که برای بازی های المپیک 2004 این موزه بازگشایی شود اما به خاطر مشکلات حقوقی در آن تاریخ افتتاح نشد. این موزه ی 5طبقه ای دارای 4هزار تکه اثر باستانی است. نمایشگاه های دائمی در این موزه همواره در حال برگزاری است مانند: مجسمه آتنا, گالری پاتنون و آتنانایک, پاتنون فریز و رنگ پپلوس کور.مقالات مرتبط