safarafarin
موزه اورسی (Musee d’Orsay)

برای افرادی که به هنر علاقه دارند آثار نقاشی امپرسیونیت بسیار جذاب خواهد بود که این مجموعه از بهترین ها به شمار میرود.


موزه اورسی پاریس

این ساختمان در جنب ایستکاه راه آهن قرار گرفته است. از پشت ویترین این موزه میتوان به مشاهده ی آثار هنری اواسط قرن 18 و سالهای آغازین قرن 19 نشست. این موزه شامل اتاق های بسیاری است که آثار ارزشمند در آن نگهداری میشوند ازجمله این آثار میتوان به Pissaro, Renoir, Degas, Cezano Monet, Jeen-Francois Millet, Van Gogh اشاره نمود.مقالات مرتبط