safarafarin
موزه‌ی روابط شکست خورده

زاگرب شهری است مملو از خلاقیت و سرزندگی. یکی از دلایل این سرزندگی وجود موزه های فراوان آنجا است که از جمله آن میتوان به موزه‌ی روابط شکست خورده اشاره کرد که داخل این موز همانند نامش جذاب و شگفت آور است.


موزه‌ی روابط شکست خورده زاگرب

این موزه دربرگیرنده صدها وسیله ی شخصی است که به صورت مجزا بیان کننده ی داستان عاشقانه ی شکست خورده ای از تمام جهان میباشد که معمولا این عاشقانه ها به فرجام خود نرسیدند.

بسیاری از افراد عاشق عادت به ثبت خاطرات خود در دفترچه های کوچک دارند. در کرواسی زوجی عاشق وجود داشتند که برای زنده کردن عشق خود راه جدیدی پیدا کردند. این موزه زمانی ساخته شد که این زوج عاشق بعد از 4سال عشقشان نافرجام ماند و در نهایت جدا شدند. در گذشت زمان وسایل شخصی که یادگار از این عشق ها و امثال این زوج هاست در این موزه نگهداری میشود.مقالات مرتبط