safarafarin
معبد زنگ بزرگ‏ ‏‏‏Da Zhong Temple‏

یکی از معابد بودایی قدیم در شهر پکن که در جاده ‏Beisanhuan‏ قرار دارد معبد زنگ بزرگ‏ ‏‏‏Da Zhong Temple است که عوام به آن Jue Sheng Temple‏ میگویند.


معبد زنگ بزرگ

سال تاسیس این معبد متعلق به 1733 است که در دوران حکومت امپراتور ‏Yongzheng از سلسله ‏حکومتی(‏Qin (1644-1911‎‏ بوده است. ‏‏ ‏‏ ‏‎

معبد زنگ بزرگ‏ ‏‏‏Da Zhong Temple‏ دارای یک زنگ بزرگ تاریخی به وزن 46 تن و 5.5متر ارتفاع است که صدایی برابر با 120 دسی بل را تولید میکند که آن صدا تا 50کیلومتری ارسال میشود. علت شهرت این زنگ به خاطر وزن زیادش یا صدای بلندش نیست بلکه به دلیل مشخصات 230.000 بودائی است که روی آن حک شده.مقالات مرتبط