safarafarin
مرکز خرید گیاهان دارویی تونگ رن تانگ پکن (tung ren tang)

در مرکز خرید گیاهان دارویی تونگ رن تانگ پکن (tung ren tang) میتوان انواع گیاهان طبیعی و دارویی که قدمت آنها به 300سال پیش بازمیگردد, یافت.


تونگ رن تانگ پکن (tung ren tang)

وقتی افراد به این مراکز خرید مراجعه میکنند علاوه براینکه میتوانند به خرید گیاهان دارویی بپردازند میتوانند در مورد این گیاهان با پزشکان سنتی چین هم مشورتی کنند. این پزشکان سنتی تنها با یک راه ساده که گرفتن نبض اشخاص مراجعه کننده میباشد از طبع و بسیاری اطلاعات جسمی و روحی آنها آگاهی پیدا میکنند. البته این موارد زمانی کاربرد دارد که شما زبان چینی را مسلط باشید و یا اینکه یک مترجم زان چینی به همراه خود ببرید تا بتوانید از این اطلاعات مفید درست استفاده کنید و دقیقا محصول مورد نیاز خود را خریداری کنید.مقالات مرتبط