safarafarin
قلعه های دوبرونیک

لوریهناتس یکی از پنج قلعه اطراف دیوارهای شهر دوبرونیک است.


لوریهناتس دوبرونیک

لوریهناتس یکی از پنج قلعه اطراف دیوارهای شهر دوبرونیک است.این قلعه خود را یک نماد قوی از آزادی و بقای مردم دوبرونیک می داند. امروزه در سالن های قلعه لوریهناتس دوبرونیک مهم ترین رویداد فرهنگی و هنری آن شهر برگذارمی شود،همچنین این قلعه میزبانی جشنواره های تابستانی دوبرونیک و همچنین تئاترهای گوناگون را برعهده دارد.مقالات مرتبط