تور کوالالامپور+سنگاپور نوروز 1397

6شب و 7 روز

پایان نوروز

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته هر نفر در اتاق 3 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
SANDPIPER درجه هتل B.B
FRAGRANCE درجه هتل B.B

4950000 تومان

5850000 تومان

4930000 تومان

4320000 تومان

ANCASA HOTEL&RESORT درجه هتل B.B
QUALITY درجه هتل B.B

5120000 تومان

6190000 تومان

5090000 تومان

4380000 تومان

METRO HOTEL BUKIT BINTANG درجه هتل B.B
QUALTY درجه هتل B.B

5220000 تومان

6400000 تومان

5140000 تومان

4430000 تومان

GARAND SEASON درجه هتل B.B
V- HOTEL LEVENDER / ROYAL NEWTON درجه هتل B.B

5420000 تومان

6760000 تومان

49700000 تومان

5370000 تومان

41500000 تومان

4500000 تومان

ROYAL CHULAN BINTANG درجه هتل B.B
ROYAL QUEEN / ROYAL NEWTON درجه هتل B.B

5470000 تومان

6850000 تومان

51200000 تومان

5420000 تومان

42000000 تومان

4510000 تومان

NOVOTEL / VERDANT HILL درجه هتل B.B
FURAMA RIVER FRONT درجه هتل B.B

5540000 تومان

6970000 تومان

51200000 تومان

5490000 تومان

42000000 تومان

4530000 تومان

MELIA / CONCORD درجه هتل B.B
FOUR POINT BY SHERATON/ORCHARD PARADE درجه هتل B.B

5890000 تومان

7690000 تومان

56000000 تومان

5800000 تومان

45000000 تومان

4670000 تومان

ISTANA درجه هتل B.B
GRAND PARK ORCHARD درجه هتل B.B

5950000 تومان

7770000 تومان

67000000 تومان

5910000 تومان

49900000 تومان

4690000 تومان

ROYAL CHULAN / PARK ROYAL درجه هتل B.B
GRAND PARK ORCHARD درجه هتل B.B

6120000 تومان

8100000 تومان

6050000 تومان

4750000 تومان

ROYAL CHULAN درجه هتل B.B
SWISSOTEL درجه هتل B.B

6300000 تومان

8460000 تومان

6200000 تومان

4860000 تومان

INTERCONTINENTAL / SHERATON درجه هتل B.B
SHERATON TOWER درجه هتل B.B

6590000 تومان

8940000 تومان

6490000 تومان

4960000 تومان

JW MARRIOTT درجه هتل B.B
HILTON SINGAPORE درجه هتل B.B

7000000 تومان

9850000 تومان

6700000 تومان

5090000 تومان

SHANGRI-LA درجه هتل B.B
SHANGRI-LA درجه هتل B.B

7560000 تومان

10900000 تومان

7290000 تومان

5540000 تومان

RITZ CARLTON درجه هتل B.B
RITZ CARLTON درجه هتل B.B

7790000 تومان

11340000 تومان

7420000 تومان

5630000 تومان

SANDPIPER
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
FRAGRANCE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5850000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

4930000 تومان

کودک بدون تخت

4320000 تومان

موقعیت مکانی
ANCASA HOTEL&RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
QUALITY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

5090000 تومان

کودک بدون تخت

4380000 تومان

موقعیت مکانی
METRO HOTEL BUKIT BINTANG
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
QUALTY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5220000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6400000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

5140000 تومان

کودک بدون تخت

4430000 تومان

موقعیت مکانی
GARAND SEASON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
V- HOTEL LEVENDER / ROYAL NEWTON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5420000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6760000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

49700000 تومان

5370000 تومان

کودک بدون تخت

41500000 تومان

4500000 تومان

موقعیت مکانی
ROYAL CHULAN BINTANG
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
ROYAL QUEEN / ROYAL NEWTON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5470000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6850000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

51200000 تومان

5420000 تومان

کودک بدون تخت

42000000 تومان

4510000 تومان

موقعیت مکانی
NOVOTEL / VERDANT HILL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
FURAMA RIVER FRONT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5540000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6970000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

51200000 تومان

5490000 تومان

کودک بدون تخت

42000000 تومان

4530000 تومان

موقعیت مکانی
MELIA / CONCORD
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
FOUR POINT BY SHERATON/ORCHARD PARADE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7690000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

56000000 تومان

5800000 تومان

کودک بدون تخت

45000000 تومان

4670000 تومان

موقعیت مکانی
ISTANA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
GRAND PARK ORCHARD
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7770000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

67000000 تومان

5910000 تومان

کودک بدون تخت

49900000 تومان

4690000 تومان

موقعیت مکانی
ROYAL CHULAN / PARK ROYAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
GRAND PARK ORCHARD
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8100000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

6050000 تومان

کودک بدون تخت

4750000 تومان

موقعیت مکانی
ROYAL CHULAN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
SWISSOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8460000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

6200000 تومان

کودک بدون تخت

4860000 تومان

موقعیت مکانی
INTERCONTINENTAL / SHERATON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
SHERATON TOWER
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8940000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

6490000 تومان

کودک بدون تخت

4960000 تومان

موقعیت مکانی
JW MARRIOTT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
HILTON SINGAPORE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

7000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9850000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

6700000 تومان

کودک بدون تخت

5090000 تومان

موقعیت مکانی
SHANGRI-LA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
SHANGRI-LA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

7560000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10900000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

7290000 تومان

کودک بدون تخت

5540000 تومان

موقعیت مکانی
RITZ CARLTON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
RITZ CARLTON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

7790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11340000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

7420000 تومان

کودک بدون تخت

5630000 تومان

موقعیت مکانی
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور کوالالامپور+سنگاپور نوروز 1397,
  نوع تور:هنر و فرهنگ,شهر و خرید,تعطیلات جامع,
  روزهای رفت:جمعه,دوشنبه,چهارشنبه,پنجشنبه,
  روزهای برگشت:سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه,یکشنبه,
  مدت اقامت:6شب و 7 روز,
  تاریخ اعتبار:پایان نوروز,
  مناسب برای:خانواده همراه با کودکان,زوج ها,سالخوردگان,معلولین,افراد مجرد,جوانان,متخصصان,
  هزینه:متوسط,
  سطح سختی:آسان,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  ملزومات مورد نیاز:مدارک شناسایی,
  نوع پرواز:چارتر,
  کلاس پرواز:کلاس اقتصادی (پریمیوم),
  شروع قیمت ها از :4/950/000,
  کشور مقصد:مالزی,سنگاپور,
  شهر مقصد:کوالالامپور,سنگاپور,
  خط هوایی:Air Asia,
 • ,2/650 یورو
  ,7 روز و 8 شب
  7 دی (ویژه ژانویه)
 • خدمات تور


  صبحانه
  بیمه مسافرتی
  گرفتن ویزا
  راهنما فرودگاه
  سیم کارت
  گشت شهری
  ترانسفر فرودگاهی
  صبحانه بوفه

  توضیحات تور


  **قیمت ارز در روز تسویه و تحویل مدارک مبنای قیمت واقعی تور می باشد.**
  **مسولیت کنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام کننده و مسافر می باشد**
  **پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد می باشد**
  **بیمه اکسا برای مسافران بالای 60 سال الزامی می باشد **
  **کمیسونCHD نصف بزرگسال می باشد.**