safarafarin
قهرمان کالِمِگدان The Victor of Kalemegdan

بنای قهرمان کالِمِگدان به دلیل یادبود از پیروزی صربستان علیه عثمانی و امپراتوری اتریش طی جنگ‌های بالکان و جنگ‌های جهانی اول بنا نهاده شد.


قهرمان کالِمِگدان

این بنای زیبا با ارتفاع 14 متر مهم ترین نماد شهری بلگراد محسوب میشود. این مکان از نظر گردشگری اهمیت ویژه دارد زیرا علاوه بر این که چشم اندازهای فوق العاده ای دارد از آنجا میتوان به راحتی هر 2رودخانه ی بلگراد را مشاهده کرد و همچنین این بنا جزیی از دژ تاریخی شهر بلگراد است.مقالات مرتبط