safarafarin
فواره تروی

اکثر افرادی که به رم سفر میکنند حتما به بازدید از فواره تروی خواهند رفت. نام فواره تروی را در افسانه های رم به کرات تکرار شده است و به چشمه آرزوها معروف شده.


فواره تروی ایتالیا

مردم ایتالیا معتقدند که اگر شخصی یک سکه در داخل این آب اندازد, قطعا بار دیگر هم به رم سفر خواهد کرد. از دلایل دیگری که این فواره را بسیار مشهور و پرطرفدار کرده سازه ی عظیم جثه ی پالازولی است که در پشت فواره وجود دارد و شامل ستون های قطور, مجسمه های اسب که از جنس مرمر هستند میباشد.مقالات مرتبط