safarafarin
شهر سوخته

حدودا 417 سال شهر تاریخی آیوتایا که امروزه به شهر سوخته معروف است پایتخت تایلند بوده است.


شهر سوخته بانکوک

این شهر از قدیمی ترین مکان های تایلند است که در دوران خود بزرگ ترین شهر جهان و قلب تپنده ی تمدن و فرهنگ آسیای جنوب شرقی به شمار میرفته. این شهر از لحاظ موقعیتی در حد فاصل 89 کیلومتری بانکوک قرار دارد. معماری شهر آیوتایا ترکیبی از سبک کامبوج و هنر دوره سوخوتای بوده است. این شهر تاریخی در سال 1991 در میراث آثار جهانی یونسکو ثبت شد. در دوران های قبل این شهر زیبا از برجسته ترین شهرهای دنیا به شمار میرفت.مقالات مرتبط