safarafarin
شهر دوگا تونس

این شهر از دوران روم به جا مانده که از آثار تاریخی لیبی پونیکی محسوب میشود.


شهر دوگابازمانده ی شهر تاریخی دوگا نشانگر نحوه زندگی در زمانی است که تونس ( پونیک ) به دست رومی ها اشغال شده بوده و شامل حمام, تئاتر رومی, معماری زیبای معابد, کاخها و ساختمانها و مابقی آثاری که از آن دوره به جای مانده است و از مشهورترین و مفتخرترین آثار معماری تونس به شمار میرود.مقالات مرتبط