safarafarin
شهرهای پنهان و زیرزمینی بلگراد

شهر زیبای بلگراد در صربستان بیش از 7هزار سال قدمت دارد و در طی این سال ها حکمرانی های متفاوتی به خود دیده است.


شهرهای زیرزمینی

بلگراد چندین بار به وسیله ی دشمنان به آن حمله شده است و به همین علت است که این شهر چندین بار تخریب و بازسازی شده و در طول جنگ های متمتدی آثار زیادی نابود شده و برخی سالم و پنهان مانده است. از این آثار و شهرهای تاریخی به عنوان جاذبه های توریستی یاد میشود و آن ها را شهر پنهان بلگراد مینامند که طفداران بسیاری نیز دارد.مقالات مرتبط