safarafarin
سوپر اسپلش Super Splash

از بازی های خاص شهربازی دریم وورد سوپر اسلش است. با سوار شدن این بازی هم هیجان را تجربه میکنید هم لذت بازی در آب را میبرید.سوپر اسلش قطارهای سربازی هستند که دارای 5ردیف است, افرادی که میخواهند سوار این ببازی شوند باید جلیقه ی نجات پوشیده تا در آب غرق نشوند. این قطارها در آغاز وارد مسیری کوتاه و آرام میشوند و یک دفعه سرازیری تندی آن را دربر میگیرد که به یک استخر پر از آب ختم میشود و تمام افراد را خیس آب میکند. در حقیقت ریل قطار چند سانت زیر آب است و به همین خاطر زیر آب میرود. جالبتر اینکه افرادی که تماشاکننده از این بازی هستند هم کاملا خیس خواهند شد.مقالات مرتبط