safarafarin
سنگاپور فلایر

چرخ و فلک عظیم و الجثه سنگاپور فلایر با زیبایی های خاص خود در سنگاپور ببیننده هارو خیره میکند که به پرنده ی سنگاپوری هم شهرت یافت است.


چرخ و فلک سنگاپور

این چرخ و فلک از سال 2008 آغاز به کار کرد و بلندترین چرخ و فلک دنیا شناخته شد که ارتفاعی برابر با 165 متر دارد که معادل یک ساختمان 42 طبقه است. چرخ و فلک سنگاپور فلایر واقع شده در تفریحگاه ساحلی خلیج است که دارای 28 کپسول میباشد. هر کدام از این کپسول ها گنجایش 28 نفر را دارد و ابعاد آن برابر با 4متر در 7متر است. هر دور کامل این چرخ و فلک 30دقیقه زمان میبرد و زمانی برابر با 0.24 متر در ثانیه یا 0.76 کیلومتر در ساعت دارد.مقالات مرتبط