safarafarin
دیوارهای محصور کننده شهر و قلعه دوبرونیک

تماشای دوبرونیک از بالای منظره شهر قدیمی و دریای درخشان آدریاتیک و بون پیاده روی در اطراف دیوارهای دیدنی شهر که جزء جاذبه اصلی دوبرونیک و از بهترین آثار تاریخی جهان به دلیل شهرتش میباشد کامل نیست

شما میتوانید به خوبی حتی بوسیله نگاه کردن به پشت بام های شهر دوبرونیک میزان خسارت های ناشی از گلوله باران در سال 1990 را بدست بیاورید.


اولین دیوار قرن 9

اولین مجموعه از دیوارهای محصور کننده شهردوبرونیک در قرن 9 ساخته شد و در اواسط قرن 14 پدافند های قوی با 15 قلعه مربع شکل مستحکم شد.تهدید حملات ترک ها در قرن 15 شهردوبرونیک را وادار به انجام فعالیت هایی کرد،قلعه های شهررا مستحکم کردند و یک قلعه جدید ساخته شد،همچنین ورودیه شهر قدیمی دوبرونیک را یک مرز سنگی 2کیلومتری طویل و از بالا در ارتفاع 25متری ساختند.


مشخصات دیواره و برج

لبه ای به سمت زمین دارد که از شهر در برابر حملات محافظت میکند.MINCETA اطراف برج

REVERLIN سمت غرب دیده میشود در حالیکه قلعه LAWRENCE وقلعه BOKAR از برج

دیدگاه شرقی دارد ،این قلعه ها برای محافظت از شهردوبرونیک ساخته شده بودST JOHN و قلعه

وارد میشودPLOCE به شلوغ ترین سمت تمایل دارد واز PILE CATE ورودیه

که شامل بیشترین صعود ها می باشد،قابل گفتن نیست که چطور میتوان مسیر این دیوارها را مخصوصا در روزهای گرم پیاده روی کرد.آنجا تعداد کمی پناهگاه و تعدادی هم دستفروش آب وجود دارد البته فروش آب در طول این مسیر بسیار گران تر از قیمت واقعی آن می باشد.مقالات مرتبط
قلعه های دوبرونیک

قلعه های دوبرونیک

مشاهده

قلعه های دوبرونیک

لوریهناتس یکی از پنج قلعه اطراف دیوارهای شهر دوبرونیک است.

ستردن در دوبرونیک

ستردن در دوبرونیک

مشاهده

ستردن در دوبرونیک

این شهرستان قدیمی در دوبرونیک پر از شگفتی است.نام دیگر stradunرا placa می نامند.