safarafarin
دیوارهای باستانی دوبرونیک

شهر دوبرونیک قلعه های تاریخی بسیار زیادی دارد که در زیبایی شهر نقش موثری را ایفا میکند.


قلعه های تاریخی دوبرونیک

قدمت این بناها و قلعه ها به قرون وسطا بازمیگردد که علت جذب توریستان نیز شده است. این قلعه ها از سال 1979 جز میراث فرهنگی یونسکو ثبت شده است. شهر دوبرونیک دارای دروازه های معروفی است که از جمله آنها میتوان دروازه ploce, دروازه pile و دروازه ponte را نام برد. جالبتر اینکه سریال پر طرفدار تاج و تخت در این منطقه بازی شده است و به همین خاطر گردشگران زیادی از این منطقه بازدید میکنند. یکی از قلعه های بسیار مشهور شهر دوبرونیک lovrijenac نام دارد.مقالات مرتبط