safarafarin
دریاچه‌ی لیتل مانیتو (Little Manitou)

دریاچه‌ی لیتل مانیتو (Little Manitou) شباهت بسیاری به دریای مرده در غرب اردن که دریای نمک است دارد. این نام به دلیل این است که هیچ موجود زنده ای اعم از گیاه یا جانور نمیتواند در آن زنده بماند. این دریاچه در فلب ساسکاچوان قرار دارد.


دریاچه‌ی لیتل مانیتو کانادا

سرخپوست ها دریاچه‌ی لیتل مانیتو (Little Manitou) را روح بزرگ نام نهادند زیرا آب های آن مملو از مواد معدنی هستند و اگر شخصی بخواهد در ان شنا کند به سادگی بر روی سطح آب شناور خواهند شد. مواد معدنی این دریاچه ی نمکی چیزی در حدود نصف دریای مرده است. در این آب هم میتوان شنا کرد هم اینکه به قایق سواری پرداخت. در اطراف آن روستاهای کوچکی وجود دارند که از لحاظ گردشگری نیز ارزشمند است, این روستا ها به نام های واتروس (Watrous) و مانیتو بیچ (Manitou Beach) هستند.مقالات مرتبط