خیابان نز میهایلووا

در هر شهر زیبایی خیابانی مهم وجود دارد که در آن فروشگاه های بسیار و همچنین جاذبه های تاریخی قرار گرفته اند.


خیابان نز میهایلووا بلگراد

نام خیابان نز میهایلووا الهام گرفته شده از یک پرنسس محبوب صربستانی است. این خیابان محبوب حدودا یک کیلومتر طول دارد و ساخت آن متعلق به دوران عثمانی است. علت معروف شدن این خیابان ساخت و سازهای ثروتمندان صربی بعد از قرن 19 است.مقالات مرتبط