safarafarin
خیابان اِسکادارلیا Skadarlija Street

این خیابان در سال های قبل محل تردد نویسندگان, شعرا نوازندگان و هنرمندان بود و ساعت ها می نشستند و در مورد اخبارهای هنری صحبت میکردند.


خیابان اِسکادارلیا

اکنون این خیابان تبدیل به جایی برای تجمع جوانان بلگرادی شده که در آن گروه های موسیقی به نوازندگی میپردازند. این خیابان زیبا به خاطر وجود کافه ها, رستوران ها و همچنین تئاترهای بسیار به مکانی گردشگری مبدل شده که افراد زیادی را به خود جلب میکند.مقالات مرتبط