safarafarin
خلیج فاندی (fundy bay)

خلیج فاندی به خاطر دامنه جزر و مدی که دارد معروف شد. این خلیج از لحاظ جغرافیایی در سواحل اقیانوس اطلس قرار دارد و از بالا شکل خاص خود را دارد که برخی از افراد آن را شبیه به قیف میدانند.


خلیج فاندی کانادا

دلیل جزر و مد زیادی که در آن اتفاق می افتد میتواند حجم آب زیادی که در آن در حال جریان است و همچنین کشش گرانشی ماه باشد. از بهترین جاهایی که میتوان به مشاهده ی این جزر و مد نشست صخره های هوپ ول میباشد که بر روی آنها تعداد زیادی برج ماسه سنگ که با درختان پوشانده شده اند قرار دارد. جالبتر اینکه در هر روز 2بار این صخره ها تا نیمه زیر آب میروند. خلیج فاندی جاذبه ای دیگری مانند غارهای دریایی, پرواز پرنده ها, پارک ملی و ساختار زمین شناسی منحصر به فردی دارد.

این خلیج یک اکو سیستم کتفاوت به شمار میرود و به همین خاطر با جنگل های آمازون در رقابت است. سال 2008 خلیج فاندی در یونسکو به ثبت رسید و در سال 2014 یکی از شگفتی های طبیعی دنیا به شمار رفت که این حاصل تلاش های بسیار زیاد یک هیئت بین المللی از کارشناس های مربوطه بود.مقالات مرتبط