safarafarin
حبیب بورقیبه

این خیابان از مشهورترین و زیباترین خیابان های شهر تونس میباشد که بسیاری از جوانان اوقات تفریح خود را در آنجا سپری میکنند.


خیابان حبیب بورقیبه تونسبا قدم زدن در این خیابان میتوان دو سبک معماری متفاوت فرانسوی و عربی را یکجا مشاهده کرد. اگر از خرید کردن لذت میبرید میتوانید به خیابان شانزلیزه رفته که بسیاری از برندها را در خود جای داده است و با قیمت های مناسب در آن خرید کرد.مقالات مرتبط