تور 7شب تفلیس OCTOBER

7شب و 8روز

(ویژه اکتبر) 9 مهر تا 9 آبان

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
POLO درجه هتل B.B

1180000 تومان

1450000 تومان

1060000 تومان

LIKE درجه هتل B.B

1330000 تومان

1750000 تومان

1210000 تومان

ASTERION PALACE درجه هتل B.B

1330000 تومان

1750000 تومان

1210000 تومان

ATU درجه هتل B.B

1330000 تومان

1750000 تومان

1210000 تومان

LUX INN درجه هتل B.B

1510000 تومان

2150000 تومان

1250000 تومان

EURASIA درجه هتل B.B

1510000 تومان

2150000 تومان

1250000 تومان

GNG درجه هتل B.B

1780000 تومان

2650000 تومان

1360000 تومان

BEUMOND GARDEN درجه هتل B.B

1810000 تومان

2710000 تومان

1390000 تومان

L PLAZA درجه هتل B.B

1810000 تومان

2710000 تومان

1390000 تومان

BASILON درجه هتل B.B

1860000 تومان

2780000 تومان

1380000 تومان

COLOMBI درجه هتل B.B

1940000 تومان

2950000 تومان

1620000 تومان

VILTON درجه هتل B.B

1940000 تومان

2950000 تومان

1620000 تومان

GOLDEN PALACE درجه هتل B.B

1940000 تومان

2950000 تومان

1620000 تومان

IVERIA INN درجه هتل B.B

1990000 تومان

2890000 تومان

1590000 تومان

DOLABAURI درجه هتل B.B

1990000 تومان

2890000 تومان

1590000 تومان

GREEN QUEEN درجه هتل B.B

2290000 تومان

3650000 تومان

1860000 تومان

CRON PALACE درجه هتل B.B

2330000 تومان

3590000 تومان

1990000 تومان

GRAKO METEKHI درجه هتل B.B

2330000 تومان

3590000 تومان

1990000 تومان

CROUSE درجه هتل B.B

2330000 تومان

3590000 تومان

1990000 تومان

PREFERENCE HUALING درجه هتل B.B

2420000 تومان

3920000 تومان

1860000 تومان

HOLIDAY INN درجه هتل B.B

2930000 تومان

4550000 تومان

1970000 تومان

RADISSON درجه هتل B.B

4180000 تومان

7490000 تومان

2580000 تومان

BILTMORE درجه هتل B.B

4180000 تومان

7490000 تومان

2580000 تومان

درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1450000 تومان

کودک با تخت

1060000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
LIKE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1750000 تومان

کودک با تخت

1210000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
ASTERION PALACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1750000 تومان

کودک با تخت

1210000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
ATU
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1750000 تومان

کودک با تخت

1210000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
LUX INN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1510000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2150000 تومان

کودک با تخت

1250000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
EURASIA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1510000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2150000 تومان

کودک با تخت

1250000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
GNG
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2650000 تومان

کودک با تخت

1360000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1810000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2710000 تومان

کودک با تخت

1390000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
L PLAZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1810000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2710000 تومان

کودک با تخت

1390000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
BASILON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1860000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2780000 تومان

کودک با تخت

1380000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
COLOMBI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2950000 تومان

کودک با تخت

1620000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
VILTON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2950000 تومان

کودک با تخت

1620000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
GOLDEN PALACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2950000 تومان

کودک با تخت

1620000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
IVERIA INN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2890000 تومان

کودک با تخت

1590000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
DOLABAURI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2890000 تومان

کودک با تخت

1590000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
GREEN QUEEN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3650000 تومان

کودک با تخت

1860000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
CRON PALACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3590000 تومان

کودک با تخت

1990000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
GRAKO METEKHI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3590000 تومان

کودک با تخت

1990000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
CROUSE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3590000 تومان

کودک با تخت

1990000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2420000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3920000 تومان

کودک با تخت

1860000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2930000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4550000 تومان

کودک با تخت

1970000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
RADISSON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7490000 تومان

کودک با تخت

2580000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7490000 تومان

کودک با تخت

2580000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور 7شب تفلیس OCTOBER,
  روزهای رفت:جمعه,دوشنبه,چهارشنبه,یکشنبه,
  روزهای برگشت:دوشنبه,جمعه,چهارشنبه,یکشنبه,
  مدت اقامت:7شب و 8روز,
  تاریخ اعتبار:(ویژه اکتبر) 9 مهر تا 9 آبان ,
  مناسب برای:خانواده همراه با کودکان,زوج ها,سالخوردگان,معلولین,افراد مجرد,جوانان,متخصصان,
  سطح سختی:متوسط,
  محل اقامت:هتل,هتل آپارتمان,
  حمل و نقل:هواپیما,
  ملزومات مورد نیاز:بارونی,لباس گرم,مدارک شناسایی,
  نوع پرواز:چارتر,
  کلاس پرواز:کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :995,000,
  کشور مقصد:گرجستان,
  شهر مقصد:تفلیس,
  خط هوایی:Ata air,
  برنامه سفر
  دو گشت:گشت شهری -گشت خرید-بیمه-سیم کارت-پرواز-راهنما,
 • ,600 یورو + 4/990/000 تومان
  ,7 شب و 8 روز
  نوروز 97
  ,830,000
  ,3 شب
  (ویژه اکتبر) 9 مهر تا 9 آبان
 • خدمات تور


  صبحانه
  سیم کارت
  گشت خرید
  گشت شهری

  توضیحات تور


  *کمیسیون کودک با تخت نصف بزرگسال می باشد* *نرخ INF مبلغ 150/000 تومان بوده و فاقد کمیسیون می باشد.* *پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد. * *پرداخت 50% علی الحساب در هنگام رزرو ضروریست. در غیر اینصورت درخواست تایید نخواهد شد.* *مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور بعهده آژانس همکار می باشد و این شرکت مسئولیتی در قبال نخواهد داشت*