آفر 4 شب تور گرجستان

4 شب و 5 روز

ویژه 18 تیر

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته هر نفر در اتاق 3 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
LORD درجه هتل B.B

1230000 تومان

1562000 تومان

1230000 تومان

RESIDENT HILL درجه هتل B.B

1399000 تومان

1640000 تومان

1340000 تومان

ATMETRO درجه هتل B.B

1455000 تومان

1720000 تومان

1420000 تومان

ASTERION PALACE درجه هتل B.B

1470000 تومان

1790000 تومان

1360000 تومان

DOLABAURI درجه هتل B.B

1540000 تومان

1940000 تومان

1290000 تومان

VEDZISI درجه هتل B.B

1540000 تومان

1940000 تومان

1460000 تومان

PRIMAVERA درجه هتل B.B

1630000 تومان

2190000 تومان

1290000 تومان

ASTORIA TBILISI درجه هتل B.B

1690000 تومان

2300000 تومان

1570000 تومان

PERFERENCE درجه هتل B.B

1720000 تومان

2320000 تومان

1440000 تومان

MARIOT CORTYARD درجه هتل B.B

2090000 تومان

2899000 تومان

1980000 تومان

RADISSON درجه هتل B.B

2590000 تومان

4090000 تومان

2420000 تومان

درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1230000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1562000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1230000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
RESIDENT HILL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1399000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1640000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1340000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
ATMETRO
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1455000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1720000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1420000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1470000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1790000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1360000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
DOLABAURI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1540000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1940000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1290000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
VEDZISI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1540000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1940000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1460000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
PRIMAVERA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1630000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2190000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1290000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
ASTORIA TBILISI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2300000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1570000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2320000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1440000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
MARIOT CORTYARD
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2899000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1980000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4090000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2420000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
 • نام تور برنامه ریزی شده:آفر 4 شب تور گرجستان,
  نوع تور:هنر و فرهنگ,شهر و خرید,
  روزهای رفت:سه شنبه,جمعه,
  روزهای برگشت:سه شنبه,جمعه,
  مدت اقامت:4 شب و 5 روز,
  تاریخ اعتبار:ویژه 18 تیر,
  مناسب برای:خانواده همراه با کودکان,
  هزینه:متوسط,
  سطح سختی:آسان,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  ملزومات مورد نیاز:مدارک شناسایی,
  نوع پرواز:چارتر,
  کلاس پرواز:کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :1/230/000تومان,
  کشور مقصد:گرجستان,
  شهر مقصد:تفلیس,
  خط هوایی:Ata air,
  برنامه سفر
  4 شب
  خدمــات تور:بلیط پرواز رفت و برگشت+ 3شـــب یا 4شب اقامت + ترانسفــــرفرودگاهی + بیـــمه مســـافرتی راهنما ,
 • ,1/070/000تومان
  ,4شب و 5روز
  (ویژه اکتبر) 9 مهر تا 9 آبان
  ,1,090,000
  ,7شب
  FEBRUARY
  ,1/025/000تومان
  ,3شب و 4روز
  (ویژه اکتبر) 9 مهر تا 9 آبان
  ,2/220/000تومان
  ,7 شب و 8 روز
  31 آگوست
 • خدمات تور


  صبحانه
  بیمه مسافرتی
  گشت شهری
  گشت خرید
  سیم کارت

  توضیحات تور


  در حال حاضر اطلاعاتی موجود نیست.