تور کوالالامپور+پنانگ نوروز 1397

6شب و 7روز

پایان نوروز

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته هر نفر در اتاق 3 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
PACIFIC EXPRESS/SANDPIPER درجه هتل B.B
COPTHORN ORCHID درجه هتل B.B

4690000 تومان

5270000 تومان

4660000 تومان

4200000 تومان

ANCASA HOTEL&RESORT درجه هتل B.B
FLAMINGO / COPTHORN ORCHID درجه هتل B.B

4760000 تومان

5400000 تومان

4730000 تومان

4240000 تومان

METRO HOTEL / LEO PACIFIC درجه هتل B.B
FLAMINGO / RAINBOW PARADISE درجه هتل B.B

4790000 تومان

5460000 تومان

4690000 تومان

4250000 تومان

GARAND SEASON درجه هتل B.B
FLAMINGO BY THE BEACH درجه هتل B.B

4860000 تومان

5580000 تومان

4850000 تومان

4270000 تومان

ROYAL CHULAN BINTANG / SWISS GARDEN درجه هتل B.B
FLAMINGO BY THE BEACH درجه هتل B.B

4890000 تومان

5630000 تومان

4850000 تومان

4280000 تومان

NOVOTEL / VERDANT HILL درجه هتل B.B
FLAMINGO BY THE BEACH درجه هتل B.B

4930000 تومان

5680000 تومان

4850000 تومان

4290000 تومان

MELIA درجه هتل B.B
HOLIDAY INN درجه هتل B.B

5050000 تومان

5920000 تومان

5030000 تومان

4350000 تومان

CONCORD درجه هتل B.B
FOUR POINT BY SHERATON درجه هتل B.B

5180000 تومان

6140000 تومان

5100000 تومان

4390000 تومان

SERI PACIFIC درجه هتل B.B
HOLIDAY INN/FOUR POINT BY SHERATON درجه هتل B.B

5060000 تومان

5900000 تومان

5050000 تومان

4330000 تومان

ISTANA / PARK ROYAL درجه هتل B.B
GOLDEN SANDS RESORT / PARK ROYAL درجه هتل B.B

5640000 تومان

6910000 تومان

5330000 تومان

4520000 تومان

ROYAL CHULAN / RENAISSANCE درجه هتل B.B
GOLDEN SANDS BY SHANGRI-LA درجه هتل B.B

5650000 تومان

7050000 تومان

5600000 تومان

4600000 تومان

INTERCONTINENTAL درجه هتل B.B
PARK ROYAL RESORT درجه هتل B.B

5780000 تومان

7160000 تومان

5460000 تومان

4600000 تومان

JW MARRIOTT درجه هتل B.B
SHANGRI-LA RASA SAYANG RESORT درجه هتل B.B

6620000 تومان

8750000 تومان

5800000 تومان

4900000 تومان

SHANGRI-LA/RITZ CARLTON درجه هتل B.B
SHANGRI-LA/RITZ CARLTON درجه هتل B.B

6720000 تومان

8950000 تومان

5900000 تومان

4950000 تومان

PACIFIC EXPRESS/SANDPIPER
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5270000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

4660000 تومان

کودک بدون تخت

4200000 تومان

موقعیت مکانی
ANCASA HOTEL&RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
FLAMINGO / COPTHORN ORCHID
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4760000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5400000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

4730000 تومان

کودک بدون تخت

4240000 تومان

موقعیت مکانی
METRO HOTEL / LEO PACIFIC
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
FLAMINGO / RAINBOW PARADISE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5460000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

4690000 تومان

کودک بدون تخت

4250000 تومان

موقعیت مکانی
GARAND SEASON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
FLAMINGO BY THE BEACH
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4860000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5580000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

4850000 تومان

کودک بدون تخت

4270000 تومان

موقعیت مکانی
ROYAL CHULAN BINTANG / SWISS GARDEN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
FLAMINGO BY THE BEACH
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5630000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

4850000 تومان

کودک بدون تخت

4280000 تومان

موقعیت مکانی
NOVOTEL / VERDANT HILL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
FLAMINGO BY THE BEACH
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4930000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5680000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

4850000 تومان

کودک بدون تخت

4290000 تومان

موقعیت مکانی
MELIA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
HOLIDAY INN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5920000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

5030000 تومان

کودک بدون تخت

4350000 تومان

موقعیت مکانی
CONCORD
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
FOUR POINT BY SHERATON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6140000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

5100000 تومان

کودک بدون تخت

4390000 تومان

موقعیت مکانی
SERI PACIFIC
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
HOLIDAY INN/FOUR POINT BY SHERATON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5900000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

5050000 تومان

کودک بدون تخت

4330000 تومان

موقعیت مکانی
ISTANA / PARK ROYAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
GOLDEN SANDS RESORT / PARK ROYAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6910000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

5330000 تومان

کودک بدون تخت

4520000 تومان

موقعیت مکانی
ROYAL CHULAN / RENAISSANCE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
GOLDEN SANDS BY SHANGRI-LA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

5600000 تومان

کودک بدون تخت

4600000 تومان

موقعیت مکانی
INTERCONTINENTAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
PARK ROYAL RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7160000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

5460000 تومان

کودک بدون تخت

4600000 تومان

موقعیت مکانی
JW MARRIOTT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
SHANGRI-LA RASA SAYANG RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6620000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8750000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

5800000 تومان

کودک بدون تخت

4900000 تومان

موقعیت مکانی
SHANGRI-LA/RITZ CARLTON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
SHANGRI-LA/RITZ CARLTON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8950000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

5900000 تومان

کودک بدون تخت

4950000 تومان

موقعیت مکانی
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور کوالالامپور+پنانگ نوروز 1397,
  نوع تور:هنر و فرهنگ,شهر و خرید,تعطیلات جامع,
  روزهای رفت:جمعه,دوشنبه,چهارشنبه,پنجشنبه,
  روزهای برگشت:سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه,یکشنبه,
  مدت اقامت:6شب و 7روز,
  تاریخ اعتبار:پایان نوروز,
  مناسب برای:خانواده همراه با کودکان,زوج ها,سالخوردگان,معلولین,افراد مجرد,جوانان,
  هزینه:متوسط,
  سطح سختی:آسان,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  ملزومات مورد نیاز:مدارک شناسایی,
  نوع پرواز:چارتر,
  کلاس پرواز:کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :4/690/000تومان,
  کشور مقصد:مالزی,
  شهر مقصد:کوالالامپور,پنانگ,
  خط هوایی:Air Asia,
 • ,31/300/000ریال
  ,7شب و8 روز
  30 شهریور
  ,7شب و8 روز
 • خدمات تور


  صبحانه

  توضیحات تور


  قیمت ارز در روز تسویه وتحویل مدارک مبنای قیمت واقعی تور می باشد. مسولیت کنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام کننده و مسافر می باشد. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد می باشد. بیمه اکسا برای مسافران بالای 60 سال الزامی می باشد.