تور پافوس

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
درجه هتل

خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

نرخ اتاق 1 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
  • نام تور برنامه ریزی شده:تور پافوس,
  • خدمات تور


    در حال حاضر اطلاعاتی موجود نیست.

    توضیحات تور


    در حال حاضر اطلاعاتی موجود نیست.