تور مالزی نوروز 1397

6 شب و 7 روز

april

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته هر نفر در اتاق 3 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
SAND PIPER درجه هتل B.B

4170000 تومان

4560000 تومان

4140000 تومان

4000000 تومان

ANCASA HOTEL / METRO درجه هتل B.B

4300000 تومان

4870000 تومان

4280000 تومان

4060000 تومان

LEO PACIFIC (QUALITY) درجه هتل B.B

4390000 تومان

5000000 تومان

4370000 تومان

4080000 تومان

GRAND SEASON درجه هتل B.B

4460000 تومان

5140000 تومان

4440000 تومان

4110000 تومان

ROYAL CHULAN BINTAG درجه هتل B.B

4510000 تومان

5190000 تومان

4480000 تومان

4130000 تومان

SWISS GARDEN / NOVOTEL درجه هتل B.B

4560000 تومان

5290000 تومان

4540000 تومان

4150000 تومان

VERDANT HILL درجه هتل B.B

4590000 تومان

5340000 تومان

4540000 تومان

4160000 تومان

MELIA / CONCORD / CORUS درجه هتل B.B

4770000 تومان

5690000 تومان

4720000 تومان

4220000 تومان

SERI PACIFIC درجه هتل B.B

4610000 تومان

5360000 تومان

4560000 تومان

4160000 تومان

ISTANA درجه هتل B.B

4800000 تومان

5720000 تومان

4750000 تومان

4220000 تومان

ROYAL CHULAN درجه هتل B.B

4870000 تومان

5900000 تومان

4850000 تومان

4260000 تومان

PARK ROYAL درجه هتل B.B

4980000 تومان

6050000 تومان

4950000 تومان

4280000 تومان

RENAISSANCE درجه هتل B.B

5050000 تومان

6130000 تومان

4980000 تومان

4300000 تومان

SHERATON درجه هتل B.B

5300000 تومان

6670000 تومان

5250000 تومان

4400000 تومان

INTERCONTINENTAL درجه هتل B.B

5350000 تومان

6790000 تومان

5300000 تومان

4420000 تومان

THE WESTIN درجه هتل B.B

5490000 تومان

7050000 تومان

5450000 تومان

4480000 تومان

JW MARRIOTT درجه هتل B.B

6000000 تومان

8170000 تومان

5960000 تومان

4670000 تومان

SHANGRI-LA درجه هتل B.B

6100000 تومان

8100000 تومان

4690000 تومان

RITZ CARLTON درجه هتل B.B

6200000 تومان

8390000 تومان

6150000 تومان

4770000 تومان

درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4170000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4560000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

4140000 تومان

کودک بدون تخت

4000000 تومان

موقعیت مکانی
ANCASA HOTEL / METRO
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4870000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

4280000 تومان

کودک بدون تخت

4060000 تومان

موقعیت مکانی
LEO PACIFIC (QUALITY)
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5000000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

4370000 تومان

کودک بدون تخت

4080000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5140000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

4440000 تومان

کودک بدون تخت

4110000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4510000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

4480000 تومان

کودک بدون تخت

4130000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4560000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

4540000 تومان

کودک بدون تخت

4150000 تومان

موقعیت مکانی
VERDANT HILL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5340000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

4540000 تومان

کودک بدون تخت

4160000 تومان

موقعیت مکانی
MELIA / CONCORD / CORUS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4770000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5690000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

4720000 تومان

کودک بدون تخت

4220000 تومان

موقعیت مکانی
SERI PACIFIC
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4610000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5360000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

4560000 تومان

کودک بدون تخت

4160000 تومان

موقعیت مکانی
ISTANA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5720000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

4750000 تومان

کودک بدون تخت

4220000 تومان

موقعیت مکانی
ROYAL CHULAN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4870000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5900000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

4850000 تومان

کودک بدون تخت

4260000 تومان

موقعیت مکانی
PARK ROYAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4980000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

4950000 تومان

کودک بدون تخت

4280000 تومان

موقعیت مکانی
RENAISSANCE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6130000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

4980000 تومان

کودک بدون تخت

4300000 تومان

موقعیت مکانی
SHERATON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6670000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

5250000 تومان

کودک بدون تخت

4400000 تومان

موقعیت مکانی
INTERCONTINENTAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6790000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

5300000 تومان

کودک بدون تخت

4420000 تومان

موقعیت مکانی
THE WESTIN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

5450000 تومان

کودک بدون تخت

4480000 تومان

موقعیت مکانی
JW MARRIOTT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8170000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

5960000 تومان

کودک بدون تخت

4670000 تومان

موقعیت مکانی
SHANGRI-LA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8100000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

4690000 تومان

موقعیت مکانی
RITZ CARLTON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8390000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

6150000 تومان

کودک بدون تخت

4770000 تومان

موقعیت مکانی
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور مالزی نوروز 1397,
  مدت اقامت:6 شب و 7 روز,
  تاریخ اعتبار:april,
  شروع قیمت ها از :4,170,000تومان,
  کشور مقصد:مالزی,
  خط هوایی:Air Asia,
 • خدمات تور


  صبحانه
  سیم کارت
  ترانسفر فرودگاهی
  گشت شهری با نهار
  راهنمای تور

  توضیحات تور


  خدمات پرواز 20 کیلو بار رایگان در پرواز رفت و 30 کیلو بار رایگان در پرواز برگشت ، 7 کیلو بار کابین ، 2 وعده غذا رایگان در هر مسیر پرواز ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، یک گشت شهری با نهار ، سیم کارت به ازای هر اتاق
  **مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام کننده و مسافر می باشد**
  **پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل استرداد می باشد**
  **بیمه اکسا برای مسافران بالای 60 سال الزامی می باشد**
  **کمیسیون ) W.B ) CHD نصف بزرگسالان می باشد**
  **نرخ نوزاد 590000 تومان می باشد**