safarafarin
تورنادو

یکی از مهم ترین وسایل هیجان انگیز دریم وورد همین بازی ترسناک و مشهور است.از پایین که به این بازی نگاه کنید ترسناک نیست و شما را به یاد آونگی می اندازد که صندلی هایی بر روی آن قرار دارد اما زمانی که سوار آن میشوید ترس و وحشت آغاز میشود زیرا این وسیله چندین بار در زاویه های مختلف چرخ میخورد. این تورنادو سرعتی برابر با 75 کیلومتر در ساعت دارد.مقالات مرتبط