تنگه بسفر استانبول

Istanbul Bosphorus

از مناطق تفریحی استانبول همین تنگه ی بسفر است که تماشای آن خالی از لطف نیست.


تنگه بسفراین تنگه نقطه اتصال دریای سیاه و دریای مرمره میباشد و به صورت یک باریکه ی آب است. شهر زیبا و تماشایی استانبول در هر دو طرف این تنگه است که در یک سمت بخش اروپایی و در سمت دیگر بخش آسیایی شهر قرار گرفته.

طول تنگه ی بسفر تقریبا 30 کیلومتر و عمق آن بین 700 تا 3550 متر میباشد. در قسمت مرکزی این آبراه جریان بسیار تندی در حدود (سه کیلومتر و نیم در ساعت) رو به دریای مرمره قرار دارد ولی زیر سطح آب جریان مخالف دیگری در دو سوی این آبراه است. جاهایی که در دو سوی تنگه قرار داردعبارتند از: روم ایلی حصار, آنا طولی حصاری, بشیکتاش, پاشا باغچه سی, اسکودار.مقالات مرتبط