safarafarin
برج لتسکا

برج لتسکا از معروفترین نمادهای شهر زاگرب کرواسی است و در آتش سوزی که سال 1731 اتفاق افتاد آسیبی ندید. این برج برای حفاظت از دروازه ی ورودی جنوبی شهر گردک بنا نهاده شد.


لتسکا نماد شهر زاگرب

در کتاب ها و افسانه ها آمده که در سالهای دور این برج یک ساعتی داشته هر شب قبل از اینکه دروازه بسته شود صدایی از آن برخاسته میشده تا افراد خارج از دروازه سریعتر بازگردند. در سال های بعد یعنی حدودا قرن نوزدهم در طبقه ی چهارم, پنجره هایی ساخته شد که یک توپ هر روز نزدیک ظهر به سمت شیروانی شلیک میشد.

خبر خوبی که برای گردشگران داریم این است که میتوانند به بالای این برج رفته و از آنجا منظره ی بسیار شگفت انگیزی از شهر را با برخی جزئیات مشاهده کرد.مقالات مرتبط